Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Ömer O. FETTAHLIOĞLU
ÖRGÜTSEL SAPMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DAVRANIŞLARI ARASI İLİŞKİLERE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI , ss. 51-65
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet POLAT
ALGILANAN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME , ss. 1-8
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Alican AFŞAR
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ , ss. 43-50
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

K.N, MAMIROVA
Географические Подходы К Исследованию Проблем Сельского Хозяйства , ss. 55-59
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

H. Seçil FETTAHLIOĞLU
Teknoloji Kabul Modeline Göre Kuşaklar Arası Farklılığın İncelenmesi: Akıllı Telefon Uygulamaları Kullananlara Yönelik Bir Araştırma , ss. 13-24
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ömer O. FETTAHLIOĞLU
Paternalist Liderlik Tarzının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi , ss. 36-51
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Engin UĞUR
İnkjet (Mürekkep Püskürtmeli) Dijital Baskı Teknolojilerin Çalışma Sisteminin Tanımlaması Ve Kullanım Alanlarının Kategorizasyonu , ss. 75-85
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Esra AYAZ
Psikolojik Sözleşme İhlalinin Cam Tavan Sendromuna Etkisi , ss. 103-128
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cengiz GÜL
Türk Başkanlık Sisteminde TBMM’nin Yeni Konumu , ss. 134-141
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Arkun TATAR
A POTANSİYEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ-15’İN FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ , ss. 179-187
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Arslanbek KENZHESHOV
KIRGIZİSTAN’DAKİ BAZI HALK İNANÇLARININ FERTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ , ss. 17-23
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Neslihan DOGAN
KARL MARX’DA KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ: MAKİNELEŞME VE İNSAN , ss. 75-83
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Filiz KUTLUAY TUTAR
İPEK YOLU EKONOMİSİNDE DİN, DİL, KÜLTÜR-SANAT FAKTÖRÜ , ss. 51-62
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mustafa TANDOĞAN
FUZZY LOGIC APPLICATIONS , ss. 120-126
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Pınar FAYGANOĞLU
PARADİGMA, EŞ ÖLÇÜLEMEZLİK VE EVRİM: EKONOMİ’DEKİ PARADİGMATİK DEVRİMLERDEN BİR ÖRNEK , ss. 84-92
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Filiz KUTLUAY TUTAR
BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI AZERBAYCAN: EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİ , ss. 127-136
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nezahat Nurşah YAZGAN
YETİŞKİNLERDE SAVUNMA MEKANİZMALARININ, BAĞLANMA STİLLERİ VE BİLİŞSEL ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , ss. 150-159
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aybige DEMİRCİ ŞENKAL
REACTIONS OF ADOLESCENTS IN THE FORMAL OPERATIONAL STAGE TO THE SMART SIGNS DEPENDING ON THE TV WATCHING HABITS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON ANKARA-TURKEY SAMPLE , ss. 423-433
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Müge ÇETİNER
BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ KESİTSEL ANOMALİLER , ss. 195-203
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Barış ERPALABIYIK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE BENLİK SAYGISI VE ÖZGÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ , ss. 228-243
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri