Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÜYÜK BEŞ ENVANTERİ-35 TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada iki uçlu sıfatlardan ve 35 maddeden oluşan Büyük Beş Envanteri-35’in Türkçe’ye çeviri formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda envanter, çalışmaya katılan 18-73 yaşları arasında 507 erkek, 546 kadın olmak üzere toplam 1053 kişiye uygulanmıştır. Çalışmada katılımcıların bir kısmına kriter bağıntılı geçerlik çalışması kapsamında Beş Faktör Kişilik Envanteri kısa formu uygulanmıştır. Yine katılımcıların bir kısmı, ilk uygulamadan iki hafta sonra tekrar test uygulaması için Büyük Beş Envanteri-35’i yeniden cevaplamışlardır. Elde edilen madde analizi sonuçlarına göre faktörlerde yer alan maddelerin, kendi faktörlerinde yüksek madde-ölçek toplam puan korelasyonu gösterdikleri görülmüştür. Faktörlerin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları da Dışadönüklük için 0,83, Uyumluluk için 0,70, Sorumluluk için 0,80, Duygusal Denge için 0,66 ve Zeka için 0,75 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test uygulamaları arası korelasyonlar ise faktörler için yine aynı sırayla 0,80, 0,60, 0,70, 0,72 ve 0,45 olarak belirlenmiştir. Envanterin yapısal geçerliliğinin test edilmesinde ise doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve envanterin yapısal olarak çok güçlü olmayan model uyumu gösterdiği görülmüştür. Envanterin Türkçe’ye çevrilen formunun çalışma kapsamında elde edilen psikometrik özelliklerine ilişkin sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords
Büyük Beş, Beş Faktör Kişilik Modeli, iki uçlu sıfat

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri