Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DOĞUM SONRASI DÖNEMDE İLK VE İKİNCİ ÇOCUĞU DOĞURAN KADINLARIN DEPRESYON DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Postpartum Depresyon kadınlarda doğum sonrası görülen bir rahatsızlıktır. Fiziksel ve sosyal birçok sebebi bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı ilk çoğunu ve ikinci çocuğunu doğuran annelerin postpartum dönemde depresyon düzeylerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Mevcut çalışma Şişli-Nişantaşı mevkiinde bir özel hastanede Kadın Doğum servisinde doğum yapmış kadınlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak 100’ü ilk doğum, 100’ü ikinci doğum olmak üzere uygun örnekleme yöntemiyle 200 anne belirlenmiştir. Annelere Beck depresyon ölçeği ve Demografik soru formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde iki gruba T- test uygulanıp karşılaştırılmıştır. Yaş, meslek, eğitim düzeyi ve doğum sayısı gibi sürekli değişkenler arasındaki korelasyona bakılmıştır. Bunun yanı sıra demografik formda sorgulanan eğitim düzeyi, bakıcı desteği, gelir düzeyi gibi değişkenlerin depresyon skoru üzerinde etkisi olup olmadığı regresyon analizi uygulanarak belirlenmiştir.Araştırma sonucunda gelir düzeyi ile doğum sayısı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(X2=14,638; p=0,001<0.05). Ayrıca Bakıcı Desteği Olma Durumu ile doğum sayısı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir(X2=5,152; p=0,024<0.05). Çalışılan T-test sonucunda ise kadınların doğum sayısına göre depresyon puanları anlamlı farklılık göstermektedir(t(112)=5.836; p=0.000<0,05). Araştırmada yapılan T-test sonucuna göre; ilk çocuğunu doğuran kadınların depresyon düzeyi (x̄=22,717), ikinci çocuğunu doğuran kadınların depresyon düzeyinden (x̄=13,463) yüksek bulunmuştur.Keywords
annelik, depresyon, postpartum, doğum, çocuk sayısı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri