Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU PROJESİ: BİR KUŞAK BİR YOL

Geride bıraktığımız 20.yüzyılda büyük savaşlara, sömürge imparatorluklarının dağılmasına ve sonucunda yeni ulus-devletlerin ortaya çıkışına, teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sosyal anlamda önemli gelişmelere, uluslararası sistemdeki devletlerin iki kutup arasındaki güç mücadelesine, terör olaylarına, bölgesel ve küresel entegrasyon hareketlerine şahitlik ettik. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Avrasya coğrafyasının kapıları da yeni çıkar ve güç mücadelelerine açılmış oldu. Küreselleşme ile artış gösteren ekonomik ve siyasal entegrasyon hareketleri Avrasya’da uluslararası sisteme entegre olmaya çalışan yeni ulus- devletler üzerine yoğunlaşmıştır. Sadece bölge ülkeleri açısından değil Doğu ve Batı arasındaki entegrasyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak kapsamdaki Çin’in İpek Yolu’nu yeniden canlandırma girişimi olan Bir Kuşak Bir Yol Projesi gündeme gelmiştir. Bu proje ile Uzak Doğu’yu Akdeniz’e ve Batı Avrupa’ya bağlayacak güvenli ulaşım koridorlarının inşa edilmesi, küresel ve bölgesel refahın sağlanmasına ve ekonomik kalkınmaya hizmet edecektir. Bir Kuşak Bir Yol Projesi sadece ekonomik amaçlı bir proje olmayıp uluslararasında sosyal ve kültürel zenginlikleri taşıyan, siyasi işbirliği tesis edecek bir proje niteliği taşımaktadır. Bu çalışma betimsel araştırma yöntemi ile hazırlanmış olup Bir Kuşak Bir Yol projesinin ortaya çıkışında etkili olan dinamikler, fırsatlar ve engeller incelenmiş; proje kapsamında yapılmış olan faaliyetler değerlendirilmiştir.Keywords
İpek Yolu, Çin, Avrasya, Bir Kuşak Bir Yol, Ulaşım Koridoru.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri