Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ANAOKULU ÇOCUKLARININ İNCE MOTOR GELİŞİM VE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Okul öncesi eğitim çocuklara zengin ve kaliteli deneyimler edindirmeyi amaçlar. Çocukların ince motor gelişimi, onların sağlıklı büyüme ve akademik başarısı için gereklidir. Bu gelişim aynı zamanda erken okuryazarlık becerilerinin de alt yapısını oluşturur. Bu çalışmanın amacı çocukların ince motor gelişimi ve okuma ve yazmaya hazırlık becerilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Orta seviye ekonomik düzeye sahip, anaokuluna devam eden seksen çocuk örnekleme alınmıştır. Ölçme araçları olarak ince motor gelişim testi ve okuma yazmaya hazırlık değerlendirme formu kullanılmıştır. Sonuçlar okuma yazmaya hazırlık beceri seviyesi düşük ve orta olan iki grubun puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (p.≤.05). Ayrıca düşük seviyede okuma ve yazmaya hazırlık becerilerine sahip çocukların, ince motor beceri gelişimlerinin de düşük olduğu bulunmuştur. Çocukların ince motor gelişim puanları ile okuma yazmaya hazırlık beceri puanları arasında anlamlı ve orta derecede bir ilişki vardır (r=.54 ve r=.44). Buna göre çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin desteklenmesinde, ince motor gelişim alanı da dikkate alınmalıdır. Keywords
okul öncesi, ince motor, okuma yazmaya hazırlıkReferences

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri