Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYASAL DAVRANIŞ: SİYASAL KATILIMA GİDEN YOL

İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi birçok değişkene göre farklılaşabilmektedir. Bu temel değişkenlerle birlikte istekler, beklentiler ve fikirler de tepkisel davranışları etkileyebilmektedir. Siyasal davranışlar ise tüm davranışlar içinde belli bir kısmı oluşturur. Bireyin ve toplumun gerçekleştirdiği bu genel davranışlar içinde siyasi olaylara karşı geliştirdiği tutum ve davranışlar siyasal davranışları oluşturmaktadır. Siyasal davranışların analiz edilebilmesi daha sonra meydana gelebilecek siyasi olaylara karşı gösterilebilecek siyasi davranışların bilinebilmesi, başka davranışlarla karşılaştırılabilmesi ve farklı ülkelerin siyasi davranışların incelenebilmesi için önemlidir. Siyasal davranış incelemeleri siyasal toplumsallaşmanın hangi oranda gerçekleştiğinin anlaşılabilmesi ve siyasi kültürün siyasi sistemi hangi sınırlar içine aldığının bilinebilmesi açısından önemlidir. Kişisel özellikler, beklentiler ve içinde yaşanılan toplumun dışında küresel yapıda meydana gelen değişikliklerde siyasal davranışı etkileyebilmektedir. Modernleşme, sanayileşme, uluslararası rekabet, kitle iletişim araçları, göç, savaş gibi unsurlar siyasal davranış incelemelerinin araştırma alanına girmektedir. Bu çalışma ile siyasal davranışın oluşumu, gelişimi ve siyasal davranışın değişimini etkileyen unsurlar konusunda bir literatür çalışması yapılmıştır. Genel olarak bireysel ve toplumsal olarak siyasal davranışlar farklı siyasi olaylara karşısında değişebilmektedir. Siyasal davranışın ortaya çıktığı en önemli eylem ise siyasal katılım olmaktadır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Davranış, Siyasal, Katılım, Tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri