Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN ULUSLARARASI PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Küreselleşme, teknolojinin inanılmaz boyutlardaki gelişimi ve rekabetin artmasının oluşturduğu etkiler iş ortamının hızlı bir şekilde değişimine neden olmuştur. Bu değişimler ticari hayatta yeni yaklaşımların ortaya konulması gerekliliği konusunda yöneticileri baskı altında tutmaktadır. İşletmelerin en büyük amacı ticari mallar ve hizmetler üretip bunları dünya pazarlarına hızlı bir şekilde ulaştırarak kar elde etmektir. Teknolojinin artması ve üretim teknolojilerindeki gelişim sayesinde artan üretim miktarları, rekabeti ileri seviyelere taşıması sebebi ile firmalar müşteri memnuniyeti kavramı üzerine odaklanmışlardır. Böyle bir rekabet ortamında üretilen malların hızlı bir şekilde müşterilere sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla işletmelerimizin rekabet edebilirlik düzeylerini arttırmak amacı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014 yılında çıkarmış olduğu ve dünyada yaklaşık 106 devlette uygulanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ürettiği ürünleri hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara ulaştırmak isteyen firmalara önemli fırsatlar sunmaktadır. Belirli kriterlere sahip olan, gerek bilgi ve belgelerini gerekse eşyaların ve çalışanlarının güvenliğini sağlayan, belirli düzeyde mali yeterliliğe sahip olan firmalara verilen bu statü ile gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılması imkânı sağlanmıştır. Bu düzenleme ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan işletmeler, ürettikleri mallar için gerekli olan hammaddeleri hızlı bir şekilde sağlamaları ve üretilen malların hızlı bir şekilde dünya pazarlarına girişlerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu statüye sahip olan firmaların lojistik maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.Keywords
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, müşteri memnuniyeti, lojistik maliyetleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri