Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞLILIK OLGUSU BAĞLAMINDA TAŞLICALI YAHYA BEY’İN YAŞLILIK GAZELİ

Yaşlılık, bireyin yaşam döngüsü içerisinde bebeklik, çocukluk, gençlik ve yetişkinlikten sonra deneyimlediği biyolojik, kronolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlara sahip bir evredir. Bu evre, kaza ve yaralanma olmaksızın zamana bağlı olarak ortaya çıkar. Yaşlılıkta insan, fiziksel ve ruhsal açıdan değişir. Yaşlanma ve ihtiyarlık gibi terimlerle de karşılanan bu evreyi deneyimleyen kişiler, ölümle yüzleşirler. Yaşlılık, şairler için de bir ilham kaynağıdır. Eserlerde, insan vücudundaki değişiklikler başta olmak üzere kişinin eski hareketini yitirmesi, yaşama sevincinin kalmaması, ölüme yaklaşması gibi yaşlılıkla beraber ortaya çıkan durumların işlendiği görülür. XVI. asır şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey’in kaleme aldığı yaşlılık konulu gazel, bu durumun ilgi çekici bir örneğidir. Şair, bu gazelinde yaşlılığı biyolojik açıdan ele almış, vücudunda zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri ölüm düşüncesiyle de ilgili olarak dile getirmiştir. Bununla beraber gazelde, yaşlılığın kadim kültürlerde olduğu gibi bilgelik ve deneyimle ilişkisi yönüyle değerlendirildiği de görülür. Bu çalışmada, Taşlıcalı Yahya Bey’in yaşlılık konulu gazeli şekil ve muhteva özellikleri açısından incelenecektir.Keywords
XVI. asır Türk edebiyatı, klâsik Türk edebiyatı, Taşlıcalı Yahya Bey, Yaşlılık, Ölüm

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri