Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KELOĞLAN MASALLARINDA ŞİDDET

Masallar içinde doğdukları toplumun kolektif şuurunu yansıtırlar. O toplumun, çeşitli olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini, tarih içerisindeki yaşanmışlıkların sembolik aktarımlarını, insanın insana ve insanın doğaya karşı ilişkilerini, hukuk, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, sağlık, din ve bunun gibi alanların tüm alt başlıklarıyla günlük yaşamda işlevlerini yansıtan masallar, toplumun geçmişten geleceğe çizilebilecek gen haritası için önemli materyallerdir. Keloğlan masalları, masal özellikleri açısından tamamen bir masal türü olmasına rağmen tema ve olay akışı yönünden gerçekçi hikâyelere benzerliğinden önemlidir. Keloğlan masallarında işlenen şiddet olayları, toplumdaki hangi ilişkilerle ortaya çıkarak duygu ve düşünceleri nasıl yönlendirdikleri, ilgili problem ve çözümlerin nasıl geliştiği, olaylar esnasında anlatıcının kullandığı dildeki obje, kavram, sembol ve nesnelerin ifadeleri dikkate alınarak toplumsal sorunların çözümünde kullanılabilir. Bu çalışmada 119 Keloğlan masalı içerisinden 60 masalda şiddet olgusuna rastlanılmıştır. Çalışmada gömüleme yöntemi ile sözcük analizi yapılmıştır. Gömülü kuram özünde, doğrudan doğruya veriden kuramlar, kavramlar, hipotezler ve öneriler keşfeden bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde kavramların yaratılması veya oluşturulması oldukça önemli olduğu için, kavramlar ve kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenilmektedir. Bu yöntemde kavram, araştırma verisinde gömülü olan sosyal bir olgu olarak görülmektedir. Bu nedenle gömülü kuramda, diğer bütün kategorilerin etrafında dönen, bir anlamda gömülü halde olan esas kategori araştırılır. Böylece esas kategori aracılığıyla davranışların nedenini açıklayan kuram/kuramlar geliştirilir (Akt. Onat Kocabıyık, 2016). Şiddet bütün dünya ülkelerinde görüldüğü gibi bizim ülkemizin de güncel sorunlarından biridir. Küreselleşmenin etkisiyle siyasi, ticari, kültürel gibi doğal sebeplerle olduğu kadar savaşlar vb. sorunlarla da toplumlar arasında hızlı bir ilişki söz konusudur. Düzensiz göçün neticesinde özellikle ekonomik sebeplerle ortaya çıkan ilişkiler, hukuk ve eğitimin yetersiz kaldığı sağlık ve ekonomi gibi ihtiyaçların baskısıyla olumsuz sonuçlar doğurmakta, bu durumda kalan insanların ilkel benlik dürtüsüyle şiddete başvurdukları günümüzde çığ gibi büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi için üst düzey devlet yöneticilerine, siyasetçilere, hukukçulara görev düştüğü kadar eğitimcilere de görev düşmektedir. Bu sebeple eğitim fakültelerinde özellikle Türkçe öğretmenliğinde bu tür çalışmaların yapılarak kişilik gelişmesinde kullanılması çözüm sağlayabilir.Keywords
Eğitim, masal, şiddet

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri