Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZMİN DOĞUŞU: SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK TURİZM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu araştırmanın amacı, sosyolojik bir olgu olarak turizmin gelişimini tarihsel geçmişi çerçevesinde irdeleyebilmektir. Aynı zamanda, turizm gelişim sürecinde dünyanın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal durumunun da turizmin ortaya çıkışındaki rolü incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma ikincil kaynaklardan yararlanılarak kuramsal olarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında, tarih öncesi ve tarihi devirlerde turizmin gelişimi ile bu dönemlerdeki turizm motifleri aktarılmaya çalışılmış, turizmin sosyolojik olarak bir olgu haline gelmesinde etkili olan değişkenler ortaya konulmuştur. Bu bağlamda özellikle Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarının turizmin günümüzdeki formuna kavuşmasına önemli katkılar yaptığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ortaçağda turizm hareketlerinde bir gerileme olduğu görülmüştür. Yakınçağda Sanayi Devriminin yaşanması ve bunun toplumsal yaşamda ortaya koyduğu etkilerle modern turizm hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır. Tüm bu çerçevede turizm sosyolojik bir olgu haline gelmiş ve bilimsel bir disiplin olarak incelenmeye başlamıştır.Keywords
Turizm, Sosyoloji, Turizm Tarihi, Turizm Sosyolojisi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri