Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Destek Algısının İşe Angaje Olma Üzerindeki Etkisi: Konya Sanayi İşletmeleri Örneği

Son yıllarda işletmelerde çalışanların örgütsel destek algılarının işe angaje olmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması hızlı bir şekilde önemli olmaya başlamıştır. Çalışanların işletmedeki örgütsel desteğin olumlu bir doğrultuda olduğunu düşünmesi işe angaje olmalarını olumlu olarak etkileyecektir. Bu hal, onların işletme ile daha çok uyumlu olma isteğini ve işe angaje olma seviyelerini üst düzeye çıkaracaktır. Bu kapsamda araştırmanın esas amacı Konya Organize Sanayi Bölgesi makine ve parçaları sanayi işletmelerinde çalışanların örgütsel destek algılarının işe angaje olma üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Bu araştırmanın önemi çalışanların örgütsel destek algıları ve işe angaje olma ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış olup anketler 136 beyaz yakalı çalışana uygulanmıştır. Bu bölümdeki analizlerde SPSS 18.0 ve AMOS 11 programları kullanılmıştır. Araştırma analizleri yürütülürken geçerlilik ve güvenilirlik, faktör analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin neticesinde çalışanların örgütsel destek algılarının işe angaje olmaları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Buna ek olarak değişkenlerin alt boyutlarıyla ilgili olarak; işle ilgili desteğin enerjik olma ve çalışmaya kapılma üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Ayrıca duygusal desteğin enerjik olma, çalışmaya kapılma ve kendini adama üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur.Keywords
Örgütsel Destek, İşe Angaje Olma, Sanayi İşletmeleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri