Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELENEKSEL TÜRK YAĞLI GÜREŞİNDE ŞAMANİZM'İN VE İSLAM'IN İZLERİ

İlahi dinleri kabul eden toplumlar eski inançlarına ait ritüelleri tamamen reddetmemişlerdir. Eski inançlarına ait ritüellerini kabul ettikleri yeni din altında yeniden şekillendirmişlerdir. İlahi dinleri kabul eden toplumlar, eski inançlarına ait ritüellerini başta geleneksel sporları olmak üzere birçok alanda yaşatmaktadırlar. İslamiyet, Türklerin Şamanizm inancından sonra kabul ettikleri ilahi bir dindir. Güreş, insanlık tarihinin bilinen en eski ve köklü sporlarından biridir. Güreş, dünyadaki bütün toplumlarda var olmuştur. Güreşin uygulanış şekli, toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara, toplumun sahip olduğu inanç sistemi, coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri etki etmektedir. Özellikle toplumların inanç sitemine ait ritüeller, güreş meydanlarında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türklerin inanç sistemi olan Şamanizm ve İslam dininin geleneksel Türk yağlı güreşi üzerindeki etkisini ve ritüellerine yansımasını ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu araştırma, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan okumalar sonucunda, bu iki inanç sisteminin yağlı güreş üzerinde etkisinin olduğunu ve yağlı güreşin bu inanç sistemlerine ait birçok ritüeli barındırdığı anlaşılmıştır. Bu ritüellerden bazıları şunlardır; Şamanizm inancında önemli bir yere sahip olan davul, yağlı güreş alanlarının da vazgeçilmez bir öğesidir. İslam inancında ise, davulun ilk kez İsmail peygamber tarafından çalındığına inanılmaktadır. Eskiden güreş severler Kahvehanelere asılan kırmızı dipli mumlarlar güreşlere davet edilirlerdi. Kırmızı renk Şamanizm inancında Ateş Tanrısı’nın rengidir. İslam inancında bir işe sağla başlamak sünnettir. Pehlivanlar bu sünneti kispet giyerken gerçekleştirmektedirler. Yapılan okumalar sonucunda, İslam dininin geleneksel Türk güreşi üzerindeki etkisini gösteren çalışmalar bulunurken, Şamanizm’in geleneksel Türk yağlı güreşi üzerindeki etkisini gösteren çalışmalar bulunamamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.Keywords
Şamanizm, İslam, Yağlı Güreş.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri