Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ RİSK ANALİZİ

1980’li yıllar itibariyle dünya genelinde bireylere gönüllü ya da zorunlu olarak sunulan bireysel emeklilik sistemleri, bireylerin emeklilik dönemlerinde yüksek refah düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak ek gelir elde etmelerine olanak sağlarken katılımcılardan toplanan primlerin bireysel emeklilik yatırım fonları aracılığıyla çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilmesi ile sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Literatürde bireysel emeklilik sistemleri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır ancak Türkiye’deki bireysel emeklilik yatırım fonlarının risk analizine yönelik uygulamaları içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada, Türkiye’de bireysel emeklilik yatırım fonlarının risk analizi yapılarak; söz konusu fonların risk sıralamasını hem tür bazında hem de kendi aralarında belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; bireysel emeklilik yatırım fonlarının risklerini değerlendirebilmek için FIGARCH-CHUNG modeli oluşturulmuştur. Analizler sonucunda 28 adetten oluşan ve 8 türe ayrılan bireysel emeklilik yatırım fonlarının tür bazında ve kendi aralarında finansal risk ve performans sıralaması 04.01.2010-31.12.2018 dönemi baz alınarak yapılmıştır.Keywords
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları, Risk Analizi, Zaman Serisi Analizi, FIGARCH

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri