Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE AKRAN ZORBALIĞI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÖZET Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencileri arasında akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalma sıklığı ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerindeki rastgele seçilen 5 devlet ortaokulu öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden 937 (434’ü kız, 503’ü erkek) ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalma sıklığının belirlenmesi için “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu” (Ayas ve Pişkin, 2015) kullanılmıştır. Sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan “Sosyodemografik Form” kullanılmıştır. Amaca yönelik analizler sonucunda, akran zorbalığı gösterme sıklığı yaş, başarı, psikiyatrik tanı ve tedavi, düzenli sosyal aktivite, anne-babanın hayatta olması ve sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Akran zorbalığına maruz kalma sıklığı ise yaş, başarı, psikiyatrik tanı ve tedavi, psikolojik destek, düzenli sosyal aktivite ve sınıf düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords
Akran zorbalığı, ergen, sosyodemografik özelllikler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri