Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇ BİREYLERİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Endüstri 4.0 devrimi ile dijitalleşen dünyada sosyal medyanın önemi de artmaktadır. Özellikle genç bireylerin sosyal medyayı en önemli iletişim kanalı olarak görmektedirler. Genç bireylerle iletişim kurmak isteyen markalar da sosyal medyayı yoğun olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ile, önemi giderek artan sosyal medyada, genç bireylerin tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 93 kadın, 67 erkek toplam 160 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın tarafından 2013 yılında geliştirilmiş olan ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi yapıldığında, cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunurken, bölüm değişkeninde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.Keywords
İletişim, sosyal medya, sosyal medya tutumu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri