Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÜTÜNLEŞİK STEM EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Çalışma da öğretmenlerin STEM programını öğrenmeleri ve müfredatla bütünleştirebilecek bilgi ve deneyime sahip olabilmeleri amaçlanmıştır. Çalışmaya; Fen Bilgisi Öğretmeni ve İlköğretim Matematik Öğretmeni olan toplam 43 kişi katılmıştır. Öğretmenlere teorik bilgi verilerek ve uygulamaya dönük beceri kazanmaları için gerekli uygulamalar 6 ay boyunca birebir sağlanmaya çalışılmıştır. Verilen eğitim doğrultusunda, öğretmenlerin bilgi ve uygulamaları ne kadar gerçekleştirebildikleri de kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; öğretmenlerin ders programı hazırlamaları sağlanarak ve bunlar uzmanlar tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin derslerine gidilerek bütünleşik STEM eğitimini ne kadar uygulayabildikleri, uygulama aşamasında hangi problemlerle karşılaştıkları, karşılaşılan problemleri nasıl çözmeye çalıştıkları gibi pek çok durum öğretmenlerin dersleri kayıt altına alınarak yani birebir mikro öğretim yoluyla gerçekleştirilmiştir. Projenin sonunda, öğretmenlerin STEM hakkındaki, bilgi ve becerilerinin gelişmesi sağlanmıştır. Ayrıca meslek yaşantılarında STEM programını uygulayabildikleri böylece disiplinler arası etkileşimi kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. STEM uygulamalarını derslerinde kullanmaya karşı olumlu tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin FeTeMM öğretimi yönelimlerinde ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.Keywords
STEM, Fen Bilgisi Öğretmeni, Matematik Öğretmeni, Disiplinlerarası, Mikro Öğretim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri