Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NÛH VE İBRAHÎM KISSALARI BAĞLAMINDA İSLAM’DA AİLE MEFHUMU

Hz. Nûh’un Yâm ismini taşıyan oğlunun ve Hz. İbrahîm’in Âzer olarak Kur’an’da adı geçen babasının, peygamberlik öğretisi karşısında sergiledikleri olumsuz tutumlar dikkat çekicidir. Sergilenen olumsuz tavırlara karşı her iki peygamberin verdikleri cevaplar, ıslah için tercih ettikleri üsluplar, uyguladıkları davranış tarzları, İslam’daki aile anlayışını şekillendiren önemli unsurlar içermektedir. Söz konusu unsurların iyi bir şekilde analiz edilmesiyle, aile ve akrabalık bağının dünya ve ahiret hayatları açısından taşıdığı değerin ne olması gerektiğine dair çok ciddi katkılar elde edileceği kuşkusuzdur. İşte bu sebeple elinizdeki bu çalışmada, Hz. Nûh’un ve Hz. İbrahîm’in hayatlarından bazı kesitler, baba-oğul denklemindeki ilişkileri özetleyen ögeleri barındırmasından hareketle özellikle tercih edilmiş, ailevî ilişkilerin din farklılığı durumunda nasıl olması gerektiği sorununa çözümler sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Nûh, İbrahîm, Baba, Oğul, Aile.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri