Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE MESLEK SEÇİMİ VE ÖZYETERLİLİK İLİŞKİSİ

Meslek seçimi bireyin gelecek planını yapmasında ve gelecekte yaşamdaki duruşunu belirlemesinde en önemli unsurlardan biridir. Kişisel yetenekler, imkanlar, gelecekteki kariyer hedefi, istekler, sosyal özellikler gibi unsurlar meslek seçiminde etkili olan objektif kriterler olarak görülebilir. Ancak bireyler meslek kararı verirken sübjektif etkilere de kapılabilmektedir. Çeşitli imkansızlıklar, ailenin ve çevrenin etkisi, gelecek kaygısı gibi etkenler bireyleri uygun meslek seçiminden uzaklaştırmaktadır. Bireyin kendisine uygun doğru mesleği seçebilmesi için objektif ve doğru karar vermesi gerekmektedir. Özyeterlilik kavramı bireyin özgüveninin artmasını sağlamakla birlikte doğru değerlendirme, karar verme ve dış etkilere karşı koyma yetilerini artırmaktadır. Kişinin yaşamındaki olumlu ve olumsuz etkenler, geçmiş yaşamı, sosyal çevre gibi birçok etken özyeterliliği etkilemektedir. Özyeterlilik bireyin yaşamını idame ettirmesinde değerlendirme, problem çözme, karar verme gibi konularda etkili olan, bireyin özgüveninin yüksek olmasını sağlayan bir etkendir. Özyeterlilik unsuru birçok alanda olduğu gibi meslek seçiminde de verilen kararları etkilemektedir. Araştırmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin özyeterlilik durumu ile meslek seçimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin demografik özelliklerinin meslek seçimin etkilemesinin yanı sıra özyeterlilik düzeyinde göre de meslek seçiminde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özyeterliliği yüksek olan bireylerin meslek seçiminde daha etkin ve uygun kararlar verdikleri belirlenmiştir.Keywords
Hemşirelik, meslek seçimi, özyeterlilik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri