Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI VE YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Günümüzde teknolojik alandaki gelişmeler, bireylerin iletişim ihtiyacını ve aynı zamanda da olanaklarını artırmıştır. Bu durum, bireyler ve ülkeler arası ilişkilerde yabancı dil olarak yaygın kullanılan İngilizceyi öğrenmeyi ve öğretmeyi bir gereksinim haline getirmiştir. Türkiye’de İngilizce öğretimi, belirli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan yabancı dil öğretim programlarından 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programı ile pilot uygulama olarak karşımıza çıkan Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programı’nın unsurlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada her iki İngilizce Öğretim Programı; kazanımlar, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğeleri açısından incelenmiştir. Öncelikle alan-yazında yer alan İngilizce Öğretim Programları ile ilgili basılı ve sanal kaynaklar taranmıştır. Her iki programda ulusal düzeyde uygulandığı için, programlara ilişkin veriler MEB’e bağlı kaynaklardan elde edilmiştir. Programlara ilişkin elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmış, her iki programın unsurları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelemeler sonucu elde edilen verilerin frekans tabloları oluşturulmuştur. Araştırmada, her iki programda yer alan dört temel dil becerisi ve iletişim kurmaya yönelik kazanımlar; düzey, kapsam ve sayısal açıdan incelenmiş olup, kazanımlar açısından farklılıklar gözlenmiştir. İşe koşulan içeriğin; öğrenci düzeyine uygunluğu, öğrenci gereksinimlerini karşılama düzeyi, ünitelerin kapsamı, yoğunluğu, haftalara göre dağılımı ve güncelliğindeki farklılaşmalar ortaya çıkarılmıştır. Eğitim durumları açısından, öğretimde izlenen yaklaşım ve kullanılan yöntem-tekniklerin güncelliği konusunda farklılıklar belirlenmiştir. Programlar değerlendirme boyutu açısından ele alındığında ise, her iki programda dilin dört temel beceri alanına yer vermeye (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ve karma becerileri ölçmeye yönelik ölçme araçlarının kullanılma düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonucu, her iki programın temel unsurları literatür eşliğinde tartışılarak, programların işlevsel hale gelmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.Keywords
Kazanımlar, İçerik, Eğitim Durumları, Değerlendirme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri