Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PAZAR YÖNLÜLÜK VE YENİLİK PERFORMANSININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde küreselleşme olgusunun kendini daha fazla hissettirmesi, işletmeler için çok daha zorlayıcı bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu zorlu ve hızlı değişim gösteren piyasa şartlarında işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için çevre şartları doğrultusunda sürekli olarak uyum sağlaması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı, Konya Otomotiv Yan Sanayi işletmelerinde, pazar yönlülük ve yenilik performansının, işletme performansı üzerine etkisini yapısal eşitlik modellemesiyle araştırmaktır. Pazar yönlülük, müşteri yönlülük, rakip yönlülük ve fonksiyonlar arası koordinasyon boyutlarıyla; yenilik performansı ise; ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, organizasyonel yenilik, teknolojik yenilik boyutlarıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Anket tekniği kullanılarak Konya Otomotiv Yan Sanayi işletmelerine uygulanmış ve 152 işletmeden elde edilen araştırma verileri SPSS 24.0 analiz programı ve yapısal eşitlik modelinin çözümlenmesinde kullanılan AMOS paket programından yararlanılmıştır. Yapısal eşitlik modeliyle birincil düzey faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, yol diagramı oluşturularak hipotezler test edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yorumlamalar yapılmıştır.Keywords
Yapısal Eşitlik Modeli, Pazar Yönlülük, Yenilik Performansı, İşletme Performansı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri