Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF TEORİLERİNDE İKİ ANA YOL BİR KAVŞAK: SINIFI KARL MARX, MAX WEBER VE PIERRE BOURDIEU İLE OKUMAK

Sınıf kavramı toplumsal meseleleri ve toplumsal değişimi anlamaya yardım eden önemli bir analitik araçtır. İlk olarak 19. Yüzyılda ekonomi-politik meseleleri analiz ederken Karl Marx tarafından teorize edilen sınıf, daha sonra sosyolojinin önemli kavramları arasına girmiştir. Sınıf teorisinde sınıf, kategorik olarak ekonomik sermayeye işaret etmektedir. Bu teoride sınıfı belirleyen temel kriter gelir düzeyidir ve toplumu sınıflara bölen, ekonomik sermaye düzeyleri arasındaki eşitsiz farklılıktır. Klasik sosyolojinin bir diğer önemli ismi Max Weber de 20. Yüzyılın kapitalist toplumlarını çözümlerken, yine sınıf kavramından yararlanmıştır. Max Weber, “sınıf durumu” ve “sınıf” kavramı için ekonomik sermayenin önemli olduğunu, fakat sınıfın sosyal boyutu için hayat tarzı ve formel eğitim gibi “statü durumu” belirleyicilerinin de rol oynadığını ileri sürmüştür. Bir diğer sınıf kuramcısı Fransız sosyolog Pierre Bourdieu toplumsal sınıfı, sermaye, alan ve habitus kavramları ile açıklar. Bu kavramlar birbirinden ayrılmayan ve biri diğerini yapılandıran ya da inşa eden bileşenlerdir. Bu bağlamda, bu çalışma klasik sosyolojinin iki ismi Karl Marx ve Max Weber ile bu iki sosyolojik gelenekten beslenen ancak ikisini de aşan bir sosyolog olarak Pierre Bourdieu’nun sınıf teorilerini açıklamak ve bu teorileri karşılaştırarak tartışmayı amaçlamaktadır.Keywords
Sınıf, Statü, Sermaye, Habitus, Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri