Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


7-10 YAŞ ARALAĞINDAKİ ANNE VE BABASI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ PROBLEMİ ANALİZİ

Problem Tanımı: Bu çalışmanın amacı 7-10 yaş, anne-babası boşanmış çocuklarda görülen davranış problemleri ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkini incelenmesidir. Ayrıca ailelerin sosyodemografik özelliklerinin davranış problemleri, duygusal sorunlar, Dehb, akran sorunları ve sosyal davranış problemleri olarak gruplandırılan güçlüklerin analizinin yapılmasıdır. Ailelerin sosyodemografik özelliklerinin davranış problemlerine olası etkileri incelenerek boşanmış aile çocukları arasındaki farkların incelenmesi de amaçlanmıştır Yöntem: İstanbul iline bağlı Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde bulunan ilkokullardan veri toplanmıştır. 7-10 yaş arası anne-babası boşanmış 111; anne-babası boşanmamış 111 çocuk olmak üzere toplam 222 çocuk bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.Çalışmada GGA ebeveyn ve öğretmen formları ile ebeveynlere sosyo-demografik bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular: Anket puanlarının karşılaştırılması için bağımsız örneklem t-test ve alt boyut analizi için levene testi yapılmıştır. Analizler sonucu güçlükler açısından boşanmış ve boşanmamış ailelerde yetişen çocuklar oranında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Boşanmış aile çocuklarının güçlük düzeyinin boşanmamış aile çocuklarına göre daha yüksek bulunmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Boşanma, davranış problemleri, güçlük, boşanma ve çocuk, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri