Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN MENTORLUK ROLLERİ İLE İLGİLİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin görüşlerine göre maarif müfettişlerinin denetim çalışmalarında gösterdikleri mentorluk rolleri ve yöneticilerin müfettişlerden beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel verilere dayalı bir çalışmadır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinden maksimum çeşitlilikle seçilen 23 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır; Maarif müfettişlerinin çalışmalarında yöneticilerin mesleki gelişimleri ile yeterli düzeyde ilgilenmedikleri ortaya çıkmıştır. Yöneticiler müfettişlerin mevzuat donanımlarını mesleki rol model olarak almaktadırlar. Müfettişler örnek uygulamalar konularında yöneticilerle deneyim paylaşımında bulunurken, yöneticiler insan ilişkileri konularında müfettişlerden deneyimlerini paylaşmalarını beklemektedirler. Yöneticiler yönlendirme yaparak müfettişlerin kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmalarını beklerken, müfettişler önerilerde bulunarak yöneticilere kişisel hedeflerine yönelik rehberlik yapmaktadırlar. Mentorluk ülkemizde okul yöneticilerinin eğitiminde müfettişler tarafından bir model olarak kullanılabilir.Keywords
Maarif Müfettişi, Mentorluk, Okul Yöneticisi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri