Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğretmen yetiştirmede, öğretmen adaylarının almış oldukları temel bilgileri uygulamaya dönüştürmesi açısından öğretmenlik uygulaması dersi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda öğretmenlik mesleğinin başlangıcı ve en önemli süreçlerinden biri öğretmenlik uygulamasıdır. Bu sürecin dengeli bir biçimde işlemesi için üniversite ve okul işbirliğinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmen adayının yetişmesinde ve gelişmesinde beden eğitimi öğretmeni ile uygulama öğretim elemanının davranış ve tutumları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan beden Eğitimi öğretmeni adaylarının; öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular, Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmüş ve pedagojik formasyon eğitimi alan 20 beden eğitimi öğretmeni adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon eğitimi alan beden eğitimi öğretmeni adayları, öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmaları açısından gerekli ve önemli bir ders olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları uygulamaya gittikleri okullarda araç-gereç eksikliği ve fiziki çevre şartlarının yetersiz olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarının belirtirken, genel anlamda bu ders kapsamında kendilerini olumlu bir biçimde geliştirdiklerini ve öğrenci ile etkili iletişim kurabildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu öğretmenlik uygulaması dersinin iki dönem verilmesi gerektiğini ve biraz daha verimli olması için üniversite ve uygulama okullarının ortak çalışma yapması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Pedagojik formasyon, Beden eğitimi, Öğretmen adayı, Öğretmenlik uygulaması.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri