Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİKTE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK

Rekabet ortamında ayakta kalmaya çaba gösteren kurumlarda performans ve verimliliğin ana hedef haline geldiği bilinmektedir. Bunun sağlanmasında sahip olunan kaynakların içinde en değerli ve eşsiz olan “insan” faktörü önemli bir yere sahiptir. Çalışanların performanslarının artırılmasında bireysel beklentilerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Günümüzde beklentilerin neler olduğu sorusu yaygın bir konu haline gelmektedir. Çalışan memnuniyetini arttırma ve örgütsel hedeflere ulaşmak amacıyla örgüt ile çalışan arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önemi giderek artmaktadır. Çalışanların kendilerini örgütün bir parçası hissetmeleri sonucunda, işlerine ve kurumlarına sahip çıkmaları sağlanıldığı zaman verimliliğin yükseleceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışanların beklentilerinin karşılanması olarak değerlendirilen algılanan örgütsel desteğin, örgütsel davranış yazınında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Çalışanların örgüte katkılarının değerinin bilinmesi ve çalışanların mutluluğunun önemsenmesinin derecesine bağlı olarak geliştirdikleri algılar olarak tanımlanan algılanan örgütsel desteğin pozitif kurum çıktıları üzerinde oldukça önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Sağlık sektörü, direkt insan sağlığı ile ilgilenen kompleks bir organizasyonlar kümesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmeti sunan çalışanlar zor koşullarda, uzun saatler ve çoğunlukla stres içinde çalışmaktadırlar. Hizmet sunumunda çoğunluğu oluşturan hemşirelerin etkin ve verimli biçimde faaliyet göstermeleri, kaliteli ve güvenli sağlık bakımı sunabilmelerinde algıladıkları örgütsel desteğin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
örgütsel destek, algılanan örgütsel destek, hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri