Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİ-MUHAFAZAKÂRLIK VE KONFORMİST ENTELEKTÜELLER

Bu çalışmanın amacı, Yeni-Muhafazakârlığın entelektül rolü üstüne düşünebilmeyi tasarlamaktır. Moderniteden bu yana beşerî düşünce, hoşnutsuz bir ortamda geçmiş dönemde varolduğu biçimiyle kabul edilen elit duruşa karşı efsanevi çağın telkin ettiğine ve üstünkörü seçkinciliğe verilmiş yanıttı. Bu yüzden, entelektüellerin umudunu yitirmesinde sebep yoktur argümanı akademide canlı tutularak, Aydınlanma’nın ve ritüellerin marjinalleşmesine yönelik düşünceyi korumayı amaçladı. Bu düşünce, Yeni Muhafazakârlık ile American Enterprise Institute ve Heritage Foundation gibi gruplar öncülüğünde Birleşik Devletler’in dünya jandarması olma fikrine dayanır. Aydınlanma’nın mutlaklığı içinde olmak hoşnut gruba atıftır. Benzer şekilde, kültürel yaşamın evrensellik geleneğini yıktığını savunmak ise Yeni Muhafazakârlığa atıftır. Böylece Akıl Çağı nın zihniyetine özlem duyarak sol ve sağ ideolojideki uyumu sağlayan İkinci Dünya Savaşı’nın parçalanmış düşüncesi, klasik aydınlar sınıfına tepki biçiminde ve herkes iyidir sloganıyla kendini formüle eder. Bilinç düzeyinde, sağ ideolojinin yayılmacı ve iktidarı elde etme amacı, sol ideolojide uyumculuk oluşturmaktadır. Altın Çağ’ın matemini reddeden bu anlayış, statükoyu savunmayı neredeyse modernitenin zihinsel tarihinde benzeri olmayan boyuta taşıdı. Oysa on dokuzuncu yüzyıl aydınlar sınıfı, kültürel yaşamın eleştirisi olarak evrenseli dönüştürme idealizmiyle toplumu istilâ ettiği düşünülen zihinsel rahatsızlıktan dolayı siyasi öznenin/hükümet şiddetli eleştirisini taşıyordu. Dahası, muhaliflik erdemdi. Günümüzün konformizmi ise yirminci yüzyılın başından beri politikacının ilişkiler ağındaki konformist entelektüelin varlığını sağladı. On sekizinci yüzyılın en yaratıcı biçimi olan muhaliflik ile Fransız İhtilali’nden yirminci yüzyılın Soğuk Savaş ve McCarthycilik Dönemi’ne kadarki dönüşüm önemli kırılmadır. Bu yüzden, konformist entelektüelleri Amerikalı olmayan şüpheli nesne ya da kendini görünmeze çeken ideoloji olarak da düşünmek gerekir. Bu makale, Yeni-Muhafazakârlık ile boylamlandırılan konformistlerin düşünüş biçimleriyle ortaya çıkan amorf karakteri ele alır.Keywords
Yeni-Muhafazakârlık, Konformizm, Konformist Entelektüeller

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri