Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUTLULUK (ÖZNEL İYİ OLUŞ) KUŞAKTAN KUŞAĞA AZALIYOR MU? MUTLULUĞUN (ÖZNEL İYİ OLUŞ) KUŞAKLAR BAZINDA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzün teknolojik ve gelişmiş Dünyasında artan imkanlar ve seçenekler kişileri bir yandan refaha ulaştırırken bir yandan da herşeye sahip olmanın verdiği değersizleştirme ve yalnızlaştırma nedeniyle mutsuzlaştırmaktadır. Mutluluk tarihin her döneminde insanların ulaşmak istediği bir duygu olmuştur. Mutluluk, kişinin yaşamdan aldığı genel memnuniyetin bir ifadesidir. Hemen hemen aynı dönemlerde doğan kişilere aynı kuşak mensubu adı verilmektedir. Bir kişinin mutlu olmasını etkileyen demografik faktörler, karakteristik özellikler ve hayata bakış açısı gibi onlarca etken içinde en önemlilerinden biri kişinin yaşadığı kuşaktaki sosyokültürel, ekonomik ve siyasi olaylardır. Bu olaylar kişinin hayata dair deneyim ve kazanımlarını direkt olarak etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı aynı ve farklı dönemde yaşayan kuşaklar arasında mutluluk seviyelerinde farklılıklar olup olmadığının analiz edilmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu (cinsiyet ve doğum kuşağı) ve Oxford Mutluluk Ölçeğinden (öznel iyilik algısı ölçeği) oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öznel iyilik algısı puanlarının kuşaklara göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Y ve Z kuşağı katılımcıların öznel iyilik algı puanları, bebek patlaması ve X kuşağı katılımcıların puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Z kuşağı katılımcıların öznel iyilik algı puanları, Y kuşağı katılımcıların puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.Keywords
Kuşaklar, mutluluk, öznel iyi oluş

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri