Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ETKİLİ BİREY YETİŞTİRMEDE AİLE ROLÜNÜN ALGISAL ANALİZİ

Bireyin yetiştirilmesinde en önemli sorumluluğa sahip olan aile, bireyin geleceğinin karakter ve kişilik olarak şekillenmesinde belirleyici bir faktördür. Bu faktörün etkisi doğrultusunda, öğretmen adaylarının algıları doğrultusunda etkili birey yetiştirmede ailenin etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, genel tarama modeli içerisinde yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde eğitim görmekte olan 400 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 40 maddeden oluşan “etkili birey yetiştirmede aile ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen analiz sonuçlarında cinsiyet, bölge ve aylık ortalama gelir değişkenlerine göre anlamlı bir faklılık olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir faklılık olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda etkili birey yetiştirmede ailenin oluşturduğu farkındalık (r=0,981), etkili birey yetiştirmede ailenin kişisel gelişime katkısı (r=0,980) arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Analiz sonuçları incelendiğinde etkili birey yetiştirmede ailenin etkili olduğu sonucuna ulaşıldığı elde edilen verilerden hareketle söylenebilir.Keywords
Birey, aile, algı, öğretmen adayı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri