Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK ZİYARETÇİLERİNİN NICE ULUSAL SPOR MÜZESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Kültürel ve sportif hareketler, dünya çapında spor müzelerinin kurulmasına yol açmıştır. Bu yönleriyle, 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan spor müzeciliğinin, çağdaş ülkelerdeki görünümlerine bakıldığında, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’nin de bunlardan biri olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’ni ziyaret eden Türk ziyaretçilerinin müze defterine yazdıkları cümlelerden yola çıkarak, spor müzesine yönelik algılarını ve deneyimlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama yöntemi ile elde edilen veriler ve mevcut bir dokümanın (müze ziyaret defterinin) çeşitli ölçütler ışığında incelenmesi amaçlandığından doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, 1-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’ni ziyaret ederek, ziyaretçi defterine görüş ve duygularını yazan toplam 18 Türk ziyaretçi oluşturmaktadır. Bu bağlamda müzeye gelip, duygu ve düşüncelerini müze defterinde ifade eden Türk ziyaretçilerin yazdıkları incelenmiştir. Çalışmada toplanan veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, Fransa Nice Ulusal Spor Müzesi’nde ziyaretçi defterine yazı yazan Türk ziyaretçilerinin, spor müzeciliği konusuna ilgi duydukları ancak yine aynı konularda bilgi eksiklikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’de olimpik ya da ulusal bir spor müzesi olmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdikleri tespit edilmiştir.Keywords
Nice, Spor müzesi, Türk ziyaretçiler, Ulusal.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri