Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKTİSADİ KALKINMA VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İktisadi kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişki özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir takım tartışmalara ve araştırmalara konu olmaya başlayıp günümüzde bile önemini korumaktadır. Kurumsal yapı, politik haklar, sivil ve ekonomik özgürlükler gibi demokrasi bileşenlerinin iktisadi kalkınmanın meydana gelmesinde ve hız kazanmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu bileşenler ile birlikte toplumsal yapının demokratik bir nitelik kazanmasında, demokrasinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde iktisadi kalkınmanın önemli bir etkisi vardır. Gelişmiş ülkeler, genel olarak politik hakları, sivil ve ekonomik özgürlükleri ve kurumsal kalite düzeyleri yüksek olan; bununla birlikte demokratik yönetimlere ve çok yüksek insani gelişim düzeylerine sahip ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise orta düzey bir kurumsal kaliteye sahip politik, sivil ve ekonomik özgürlükler konusunda kısmen özgür ve orta düzey ülkeler grubunda olan yönetim olarak kusurlu demokrasi veya karma rejimlere sahip fakat genel olarak yüksek insani gelişmenin olduğu ülkeler olarak görülmektedir. Bu çalışmada bütüncül bir yaklaşımla demokrasi ve kalkınma arasındaki ilişkinin boyutları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Ve netice olarak iktisadi kalkınma ve demokrasinin karşılıklı olarak birbirilerini olumlu bir şekilde etkiledikleri ve birbirileri için vazgeçilmez unsurlar olduğu düşünülmektedir.Keywords
İktisadi Kalkınma, Demokrasi, Kurumsal Yapı, Sivil ve Ekonomik Özgürlük

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri