Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KANITTAN POLİTİKALARA: ETKİN KAMU POLİTİKASI TASARIMINDA BÜYÜK VERİ

Dijital teknolojilerin hayatın her alanına nüfuz etmeye başlamasıyla birlikte insanların rutin iş ve işlemleri sırasında dahi pek çok veri üretilmekte, üretilen verilerin işlenmesi yoluyla kamu ve özel sektörün kritik kararlarında kullanabileceği pek çok değerli bilgi gün yüzüne çıkmaktadır. Günümüzde artan rekabet yöneticilerin rasyonel karar vermelerini daha önemli hale getirmektedir. Özellikle kamu hizmeti alan vatandaşın artan hız, kalite ve yerindelik beklentisinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için kamu hizmet ve politikalarının daha rasyonel biçimde tasarlanmış olması gerekmektedir. Dünya örneklerinde sağlık sektörü ile ön plana çıkan kanıt temelli uygulamalar zamanla eğitim, sosyal hizmetler gibi diğer alanlara da yayılarak artış göstermeye başlamıştır. Türkiye’de ise konu özellikle son on yılda tartışma alanı bulmuştur. Kamu politikaları karar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımı ve önemini konu alan bu çalışma, aynı zamanda kanıta dayalı politikaların artan uygulama örneklerini de göstererek bu politikaların ve büyük verinin etkin kamu politikası tasarımında nasıl kullanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uygulama örnekleri incelendiğinde; özellikle bilimsel verilerle desteklenerek ortaya çıkmış kanıtların kamu politikalarının karar alma süreçlerinde kullanımı yönündeki tercihlerin artmakta olduğu görülmektedir. Kanıta dayalı politikaların Türkiye’de kısa sürede tam anlamıyla yaygınlık kazanabileceğini söylemek doğru olmasa da, pek çok alanda kanıta dayalı politikaların başarılı sonuçlar doğurmaya uygun bir araç olduğu söylenebilir. Veri mahremiyetinin korunması konusunda çalışmaların artırılması ve veri kullanım kültürünün yerleşmesi için projelerin yürütülmesi kısa vadede yapılabilecek çalışmalar arasında sayılabilir.Keywords
Kamu Politikaları, Büyük Veri, Kanıta Dayalı Politika.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri