Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ÖRNEKLEME SORUNU VE GÜÇ ANALİZİ

Bir bilimsel araştırma sürecine başlarken, araştırmanın nicel ya da nitel verilere göre yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Nitel verilerde nicel verilere göre güvenilirlik daha düşük olup, sübjektiflik yüksektir. Öte yandan nicel verilere dayalı araştırmalarda ise daha tarafsız ve objektif veriler elde etmek mümkündür. Fakat bu verileri elde ederken tam ölçüm mümkün olmadığından dolayı, belli bir evrenden örneklem yapılmaya yoluna gidilmektedir. İşte bu noktada bilimsel araştırmalarda örneklemin evreni yeterince temsil edip etmediği sorunu gündeme gelmektedir. Her ne kadar literatürde örnekleme ile ilgili bazı yöntemler önerilmiş olsa da, günümüzde en yaygın kullanılan örneklem büyüklüğü analiz yöntemlerinden birisi güç analizidir. Ancak Güç analizi ile yapılan örneklem büyüklüğü seçiminde, temel istatistiksel bazı kabullenimler ile ters düşen noktalar vardır. Bu araştırmada bu noktalarının incelenmesi ve Güç analizi ile ilgili araştırmaların incelenmesine yer verilmiştir. Araştırmada bu bağlamda istatistik ve bilimsel araştırma yöntemi alanında yapılan çalışmalar bir arada değerlendirilerek, Güç analizi ile elde edilen örneklem büyüklüğü ve klasik yöntemlerle elde edilen örneklem büyüklüğü arasındaki güvenilirlik düzeyleri kıyaslanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre klasik örnekleme yöntemleri Güç analizine göre daha etkilidir. Güç analizinin en önemli eksikliklerin başında, örneklem büyüklüğünü belirlerken bir referans çalışmayı baz almasıdır. Bu nedenle örnekleme belirlenirken her iki yönteminde değerlendirilmesinde yarar vardır.Keywords
Bilimsel araştırma; örnekleme; Güç analizi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri