Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EPİDEİKTİK RETORİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

Güzel söz söyleme sanatı olarak tanımlanan retorik, bir nevi ikna etme sanatıdır. Retorik kavramı tarihsel süreç kapsamında ele alındığında sürekli var olan ve günümüzde konuşmacıların dinleyicileri ikna etme hususunda başvurmayı gerekli buldukları bir kavramdır. Retorik üç türden söylevden oluşur; politik, adli ve epideiktik. Bu söylev türleri kapsam, zaman ve sonuç bakımında farklılaşmaktadır. Retorik’te üç ana kavramdan bahsetmek mümkündür: ethos, pathos ve logos. Üç ikna kanıtı olarak da adlandırılan ethos, pathos ve logos, herhangi bir konuşmanın içinde az ya da çok bulunmaktadır. İkna siyasal iletişiminde temel konularındandır. Bu çalışma, retoriğin bileşenleri olan ikna öğelerinin siyasi liderler tarafından nasıl kullanıldığına yönelik bir kesit sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in TBMM 100. yılı kapsamındaki konuşmasının üç ikna kanıtından yola çıkarak epidiektik söylevinin analizini kapsamaktadır. Çiller’in epideiktik söylevinin ana temasını milli birlik ve beraberlik ile kadın ve annelik oluşturmaktadır. Söylevin geneline bakıldığında iknayı oluşturan öğeler olan logos ve pathos’un çoğunlukla kullanıldığı söylenebilir.Keywords
Siyasal iletişim, Retorik, Retorik analiz Tansu Çiller

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri