Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL ÖĞRENME BOYUTLARI ARASINDA İLİŞKİSEL YAPILARIN ANLAMLI FARK ANALİZİ

Örgütsel öğrenme, bir organizasyonun ekolojik kuram çerçevesinde yaşamsal destek ünitelerini besleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda örgütsel öğrenme, organizasyonun gelişimini sağlayan bir yapı olmasından daha çok organizasyonlar için bir ihtiyaç niteliği taşımaktadır. Marsick ve Watkins (2003), bir organizasyonda örgütsel öğrenmenin sağlamasında açıkladığı yedi boyutun birbirlerini tamamlaması gerektiğini belirtmektedirler. Bu anlamda organizasyonlar, söz konusu örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması konusundaki uygulamalarını analiz ederek ve birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak örgütsel öğrenme süreçlerini daha nitelikli olarak işletebilirler. Bu çalışmada, 2 sağlık kurumunun ayrı olarak örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasında toplam 21 ilişki durumu analiz edilerek söz konusu 2 sağlık kurumu tarafından hangi boyutlar arası ilişkisel yapıların birbirinden farklı, hangi boyutlar arası ilişkisel yapılarının birbiri ile benzer oldukları açıklanmıştır. Bulguların tespiti kapsamında örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı, boyutların birbirleri arasındaki ilişkilerin her iki sağlık kurumu açısından benzer ve farklı olduklarının tespitinde ise Fischer zr dönüşümü üzerinde kritik oranlar uygulanarak tespit edilmiştir. Bulgulara göre, her iki sağlık kurumunun örgütsel öğrenme boyutları arasındaki tüm ilişkiler anlamlı, pozitif yönlü ve genel anlamda yüksek seviyede oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmaya dahil olan her iki sağlık kurumunda örgütsel öğrenme boyutlarının ilişkiler sağlanmış ve buna bağlı olarak söz konusu boyutların birbirlerini tamamladığı tespit edilmiştir. Yine bulgulara göre, SO-PS, SO-SAB ve PS-SAB örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkiler her iki sağlık kurumu için birinden farklı oldukları (faklı algılandıkları) tespit edilmiştir. Buna karşın söz konusu 3 ilişki durumu dışındaki 18 ilişki, her iki sağlık kurumu için birbirleri ile benzer oldukları (algılandıkları) tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak bulgulara istinaden her iki sağlık kurumu ihtiyaç duyması halinde örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlamadaki uygulamaları ve üstünlükleri konusunda birbirleri ile bilgi alış verişinde bulunarak, her iki sağlık kurumu örgütsel öğrenme boyutları arasındaki tamamlayıcılıkların nasıl sağlanacağına yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olabileceklerdir.Keywords
Örgütsel Öğrenme, İlişkiler, Boyutlar, Farklılıklar, Benzerlikler.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri