Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE CRISIS OF TURKISH IDENTITY: ISLAM AND SECULARISM

Türkiye Cumhuriyeti’nin kimlik savaşlarının tarihi, istikrarsız ve uzun süreli olma eğilimindedir. Bu çatışma, cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanmaktadır. Bütün dünyada Atatürk olarak bilinen Mustafa Kemal, başarılı olmak için “Türkçülük” fikri etrafında bir mitoloji inşa etmek zorundaydı. Bu mitoloji, Türkler, Türk dili ve Türk toprakları arasındaki bağa dayanmaktadır. Bu, Müslüman bir alana hükmeden Osmanlı siyasi-dini kuruluşundan, bir Türk milletine ve yöneticilerinin meşruiyetini Türklüğün savunmasından alan bir devlete geçiştir. Yeni bir modele geçiş ortaya, Türkiye siyasetinin merkezinde bir kültür çatışmasının ortaya çıkmasına; Türk toplumunda biri laik, biri muhafazakâr olmak üzere iki kutuplu bir toplumun oluşmasına neden olmuştur. Bu zıt fikriyatlar arasında Türkiye’nin İslamcıları, kurucu değerlerini baltalamak için çalıştıkları halde, cumhuriyet gerçeğini kabul eden ve savunanlar milliyetçiler olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de Türk kimliğinin oluşması ve rolü ile bunun sosyal ve kültürel yansımaları ele alınmıştır. Özellikle Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine erişmek için Türkleri eşit ortak olarak kabul etmeyen Batı’yı örnek alması, İslami düşüncelere ağırlık verenler tarafından gerçek dışı uğraşlar / reformlar biçiminde algılanmıştır. Ancak günümüzde Atatürk’ün çabalarının kısmen de olsa başarıya ulaştığı ve Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine eriştiği söylenebilir. İslami düşüncelere ağırlık verenler biraz da olsa yanılmışlardır.Keywords
Türk Kimliği, İslam ve Laiklik, Atatürk

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri