Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BÂKÎ DÎVÂNI’NDA AYNA METAFORU

Bu makalede amaç, sultânu’ş-şuarâ olan Bâkî’nin, Dîvânı’ndan hareketle ayna ile ilgili kullanımlarının tespit edilmesidir. Şiirlerinde ustaca gizlenmiş manalar, keskin bir zekâ, iç içe geçmiş katmanlı anlamlarla ifade edilen çok sayıda metafor bulunmaktadır. Bu metaforların tespiti hem Bâkî’nin mana dünyasını anlamaya hem de edebiyatta 16. yüzyıl düşünce yapısının ve üslûbunun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Metaforların tespiti şüphesiz klasik şiirin izahında çok önemlidir. Bâkî’nin en büyük özelliklerinden biri kelimelerle sihirbaz gibi oynamasıdır. Bir kelime ile birden fazla mana kastedebilmektedir. Yine tek kelime ile birden fazla hayal dünyasına da daldırabilmektedir. Bu durum şiirleri okuyan herkeste farklı hisler uyandırmakta ve her okura farklı bir eser okuyor izlenimi vermektedir. Bunun sebebi ise çok katmanlı hayal dünyasını metaforlarla ifade etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu metaforlar arasında ise sevgili ile ilişkili olan ayna metaforu önplana çıkmaktadır. Bu çalışma ile Bâkî’nin ayna metaforunu nasıl kullandığı tespit edilerek, hayal dünyası ve düşünce sistematiği hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Metaforların tespitinde Sabahattin Küçük’ün hazırlayıp Türk Dil Kurumu tarafından basılan (1994) nüshası esas alınmıştır.Keywords
Bâkî, Ayna, Metafor, Sembol, Dîvan Edebiyatı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri