Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EKONOMİK BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Ülkelerin ekonomik büyüme düzeyini belirleyen bir sektör haline gelen sağlık sektörü, gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanması durumunda sektörün kaliteli, ulaşılabilir ve kapsamlı olmasını sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin artmasıyla birlikte Türkiye, hastaların tedavi edilmesi için tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir. Sosyal ve ekonomik şartlarla ilişkisi olan sağlık harcamalarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bireylerin geliri arttıkça talep edilen hizmet kalitesi de doğrudan artmaktadır. Artan talep doğrultusunda yapılacak yeni sağlık yatırımları Türkiye ekonomisini güçlendirecek ve refah düzeyde sağlık hizmeti verecektir.

Bu çalışmada Türkiye’nin Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (KBGSYİH) ve Toplam Sağlık Harcamaları (SAGHARC) değişkenleri kullanılarak, ADF Birim Kök Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi ve Etki-Tepki analizi yapılarak aralarındaki ekonometrik ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda sağlık harcamalarının, kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılaya tek yönlü bir nedenselliğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Ekonomik Büyüme, Toplam Sağlık Harcamaları, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri