Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAYIRMACILIĞIN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ EĞİTİM KURUMLARINDA BİR İNCELEME

Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin kayırmacı davranışlarının diğer çalışanların örgütsel sinizm düzeylerine etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma İstanbul’da (Avrupa yakası) lise düzeyinde eğitim veren kurumlarındaki 358 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama metodu olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda koordinasyon ve kontrol süreçlerinde yapılan kayırmacılığın bilişsel sinizm, duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan analiz teknikleri “normal dağılım varsayımı” ile yapılmıştır. Kayırmacılık için kullanılan ölçüm aracı yönetimsel fonksiyonlar esasında ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle kayırmacılık türleri açısından sonuca ulaşılamamıştır. Alanyazındaki benzer çalışmalar yöneticilerin öğretmenlere karşı (dikey hiyerarşi) kayırmacılık davranışlarını incelemektedir. Bu araştırma yöneticileri de örnekleme almasından dolayı benzer çalışmalardan farklıdır.Keywords
Kayırmacılık, Sinizm, Örgütsel Sinizm, Eğitim Kurumları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri