Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALGILANAN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma iş tatmini ve örgütsel sapma üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. İş tatmini, bir çalışanın işinden duyduğu memnuniyeti ifade eder. Örgütsel sapma ise her türlü örgüt normlarına aykırı olarak kasıtlı bir şekilde yapılan ve işletmeye zarar verici davranışlar olarak değerlendirilir. İş tatmini yüksek olan çalışanların örgütsel sapma davranışlarında azalma olduğu bilinmektedir. Genel literatür taraması neticesinde iş tatmini ve örgütsel sapma üzerinde sıkı bir bağ bulunduğu tespit edilmiştir. İş tatminin hangi boyutlara kadar sapma davranışlarını etkilediği ve iş tatminin belirlenmesindeki güçlükler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak iş tatminin doğru olarak belirlenebilmesi için sağlıklı bir örgüt iklimi ve aidiyet duygusu yaratabilme yeteneğinin var olmasının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sayede iş tatmin seviyesindeki artışın örgütsel sapma davranışları üzerinde yatıştırıcı bir etki yaratacağı düşünülmektedirKeywords
İş tatmini, Örgütsel sapma

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri