Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARINDA BULUNAN OYUN ALANLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okul öncesi dönemi çocuklarının gelişiminde genel anlamda oyunun faydası ve etkililiği çok önemlidir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerine baktığımızda oyun kavramının çocukların gelişimi açısından önemli bir faaliyet olduğu görülmektedir. Bilim adamlarının birçoğuna göre çocuğu tanımak ve gözlemlemenin en iyi yolu oyundur. Çocuklar oyun oynadığı esnada birçok beceri kazanırlar. Çocuk oyun vasıtasıyla yetişkinliğe geçiş dönemindeki becerilerini izleyerek pratik hale getirir ve mükemmelleştirir. Dolayısıyla çocukların topluma faydalı bireyler olması yönünde okul öncesi ve ilkokullarda oyun alanlarının öğrenciye eğitimsel kazanım açısından daha düzenli olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin, okullarda bulunan oyun alanlarıyla fikirlerini ortaya koyar. Çalışmada veri toplama aracı çalışmacı tarafından sunulan açık uçlu sorular okul öncesi öğretmenlerine sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat yöntemi kullanılmış olup, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 20 okul öncesi öğretmeninden elde edilmiş olan veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin, görev yaptıkları okulların oyun alanlarını yetersiz buldukları ve okul öncesi öğrencileri için uygun olmadığı yönünde görüş bildirdikleri gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler görev yaptıkları okulların oyun alanlarına ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler çocukların eğitimsel anlamda gelişimi açısından okullarda bulunan oyun alanlarının katkısı olduğu, geniş olması gerektiği, eğitici oyun alanlarının olması, temiz ve hijyenik olması gerektiği ve bahçelerde bulunan zeminin öğrencinin güvenliği açısından düzenli olması gerektiği neticesine varılmıştır.Keywords
Okul öncesi, Öğretmen, Oyun alanları.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri