Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL DUYARLILIK VE AHLAK İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Yapılan bu araştırmada, temel eğitim bölümünde öğrenimlerine devam etmekte olan, 44 sınıf öğretmen adayının “çevresel duyarlılık ve ahlak ilişkisi” konusunda var olan görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, nitel metodolojide sıklıkla kullanılan görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlara ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevreye yönelik sorunlara karşı gösterilen eğilim ve ahlak düzeyi arasında benzer yönde bir bütünlük olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir taraftan öğretmen adaylarının, çevreye karşı olan sorumluluk duygusunun yüksek olan ve doğaya saygı duyarak onu benimseyen bireylerin çevre sorunlarına karşı eğilimin daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, toplumun kendi tarihleri boyunca kazandıkları kültürleri, gelenek ve göreneklerinin çevreye yönelik davranışları belirlendiğini ifade etmişleridir. Aynı zamanda; vicdanın, çevresine karşı işe yarayan, adaletli, bilinçli olma, ailenin kendi içindeki eğilimi, sorumluluk ve özgürlük kelimelerini ifade ederek çevreye yönelik davranışlarının bu unsurlara bağlı olarakta belirlendiğine dikkat çekmişlerdir. Çevresel hassasiyetin bir ahlak ölçütü olduğunu belirten adaylar, ahlaki eğitim ve çevre eğitiminin birlikte verilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir.Keywords
Ahlak, Çevre, Öğretmen Adayı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri