Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE GENELİNDE FARKLI KADEMELERDEKİ OKULLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE TABLOLAR ÜZERİNDEN PERFORMANS SANATININ CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Günümüzdeki hızlı bir küreselleşme ile her toplumda toplumsal, ekonomik, siyasi olayların yanı sıra sanat da küreselleşmeden nasibini almıştır. İlk olarak 1950 yıllarında temelleri atılan ve 1960’lardan sonra da sınırlarını radikal bir şekilde sürekli genişleten performans sanatı, sosyal, kültürel ve politik gelişmelerle de tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzdeki teknolojik ilerlemelere ve iletişimdeki gelişmelere paralel olarak performans sanatı da sanatın çeşitli disiplinler arası yapılarıyla bütünleşerek bu yeniliklere kapılarını aralamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de performans sanatına artan bir ilgi görülmektedir. Özellikle de görsel sanatlar eğitimi dersinde bireylerin toplumda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, çevrelerine karşı uyum ve estetik beğenilerini geliştirilmesi amacıyla da performans sanatıyla bir ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Bu makalede Türkiye genelinde çeşitli okullarda 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen dünyaca ünlü ressamlar ve Türk ressamlarına ait tabloların Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi kapsamında öğrencilere canlandırılması ele alınmıştır. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Bitlis/Tatvan Van Gölü Ortaokulu, Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, İzmir Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu, Samsun Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulunda Görsel Sanatlar Derslerinde bu tarz canlı performans sergilerinin Avrupa'da ve Türkiye'de daha önce yapılıp yapılmadığı, ne tür benzerlik ve farklılıkları olduğu irdelenmiştir. Canlı performans sanatı aracılığıyla Görsel Sanat Eğitiminde, geçmişten günümüze kadar sanat serüveninde önemli roller üstlenen ressamların eserlerine yeni bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca çeşitli canlı performanslardan yararlanılarak yapılan bu çalışmaların gerek sergileyenler gerekse izleyiciler açısından dikkat çekici şekilde öğretici olduğu da gözlemlenmiştir. Performans sanatı ile sanatçının bedeni, seyirci ve sanat eseri ilişkisi disiplinler arası bir yapı içerisinde sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır.Keywords
Görsel Sanatlar Eğitimi, Performans Sanatı, Okullardaki uygulamalar.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri