Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KRİZ DÖNEMİNDE İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK YÖNETİM UYGULAMALARI; COVİD-19 PANDEMİ ARAŞTIRMASI

Bu çalışmanın amacı işletmelerin kriz dönemlerinde iş sürdürülebilirliğine yönelik uygulamalarının belirlenmesine yönelik durumsal bir analiz yapmaktır. 2020 Covid-19 pandemi dönemi güncel olarak işletmelerin yüz yüze geldiği sağlık kaynaklı bir kriz dönemidir. Çalışmada niteliksel veri toplama yöntemi benimsenmiştir. Çalışma amacına ulaşmak için Bankacılık ve finans sektöründe çalışmakta olan 8 yönetici ile 10-30 Mart tarih aralığında görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesi araştırma örneklemi olarak belirlenen bankaların acil eylem planları, pandemik bilgilendirme kitapçıkları incelenmiş ve soru formu hazırlanmıştır. Yöneticilerle yapılan görüşmede hazırlanan soru formu ile görüşmeye başlanmış, katılımcıların cevapları ile görüşme esnasında yeni sorular da yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, ortak başlıklar altında toplanarak mevcut uygulamalar belirlenmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda pandemi döneminde gerçekleştirilen iş sürdürülebilirliği uygulamaları stratejik işgücü planlaması, evden çalışma modeli ve dijital güvenlik olarak belirlenmiştir.Keywords
İş sürdürülebilirliği, Covid-19 Pandemi, stratejik işgücü planlama, evden çalışma, dijital işgücü.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri