Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİMAR SİNAN'IN MEMLEKETİ KAYSERİ AĞIRNAS KASABASI'NIN KÜLTÜR VE SANAT TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde sanata ilgi duyan pek çok insan sanat eserlerini ziyaret etmek için farklı şehirlere ve bölgelere seyahat etmektedir. Kültür turizmi kapsamı altında ifade edilen bu seyahatlerin temel amacı ulaşılmak istenen ülke, şehir yada bölgenin kültürüne, halkın yaşam tarzına, tarihine, mimarisine ve sanatına ait bilgiler elde etmek ve sıralanan tüm bu unsurların katılımıyla arzu edilen bir turistik deneyim yaşamaktır. Bulunduğumuz coğrafyanın çok farklı medeniyetlere, kültürlere, sanat anlayışlarına ev sahipliği yapmış olması ülkemizi alternatif turizm türleri arasında yer alan kültür turizmi açısından çok değerli kılmaktadır. Elbette ülkemizi kültür ve sanat turizmi açısından değerli kılan başka bir özellik ise bu coğrafyada iz bırakmış, arkasında önemli tarihi eserler bırakmış olan sanatçılardır. Bu değerli sanatçılardan biri de 1490 yılında Kayseri ilinin Ağırnas köyünde dünyaya gelen Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan yaşadığı dönem içerisinde cami, mescit, türbe, köprü, saray, kervansaray, mahzen ve hamam gibi pek çok yapıya imzasını atmış ve Osmanlı klasik mimarisinin şekillenmesinde ise büyük rol oynamıştır. Ortaya çıkarmış olduğu pek çok eser ile Osmanlı Türk mimarisini zirveye taşıyan Mimar Sinan, aynı zamanda da bu eserler sayesinde dünyayı etkilemeyi başarmıştır. Böylesine önemli sanatçıların yetişmesinde elbette doğduğu toprakların, içinde bulunduğu kültürün, halkın geçim kaynaklarının ve yaşadığı dönemin büyük etkileri bulunmaktadır. Kültür ve sanat turistlerinin Mimar Sinan'ın pek çok eserini ziyaret etmesinin yanı sıra doğduğu ve yirmi iki yaşına kadar bulunduğu kasabanın da bu açıdan önemli ve çekici unsurlar barındıracağı düşüncesiyle bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmada Ağırnas Kasabası'nın sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal özellikler ortaya konularak kasabanın turizm potansiyeli kültür ve sanat turizmi açısından incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Kültür ve Sanat Turizmi, Mimar Sinan, Ağırnas.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri