Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK YARATICI KALIPLARIN TÜKETİCİLERİN REKLAMLARA YÖNELİK MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Yaratıcılık, her hangi bir konu ile ilgili mesaja dikkat çekilmesi ve ilgi gösterilmesi için merak uyandıran, iddialı bir yola girmektir. Yaratıcı olmayan reklamlar, kendi içinde belli bir etki seviyesine sahip olsa da başka rakip markaların reklamlarıyla aynı benzerliği göstereceği gibi tüketici tarafından ilgi duyulmamaya mahkûm olmaktadır. Rekabetin ve reklam kirliliğinin çok yoğun olduğu bu dönemde farklılaşabilmek ve tüketicinin zihninde kalabilmek için reklamda yaratıcılık son derece önemli bir konuma gelmiştir. Bu noktadan hareketle reklamcılıkta kullanılan bir yöntem olarak yaratıcı kalıpların, tüketicinin reklamı algılama biçimini nasıl etkilediği üzerine bir araştırma yapılmak istenmiştir. Çalışmada yaratıcı kalıp içeren bir reklama maruz kalan tüketicilerin motivasyonlarına yönelik iletişimsel etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Üsküdar Üniversitesi İletişin Fakültesi’nde, basit tesadüfi örneklem yöntemiyle, 179 öğrenciyle yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Anket uygulamasında aynı sorular üzerinden, yaratıcı kalıp içeren ve içermeyen olmak üzere iki basın reklamı kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, yaratıcı kalıp kullanılan reklamın yaratıcı kalıp kullanılmadığı reklama kıyasla, farkındalık oluşturma, reklam iddialarını öğrenme, reklamdan keyif alma/eğlenme ve reklam iddialarını kabul etmede daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yaratıcı kalıp içeren reklamın, yaratıcı kalıp içermeyen reklama göre tüketici tarafından daha farklı, benzersiz ve sıra dışı olarak algılandığı sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Yaratıcılık, yaratıcı kalıplar, reklam yaratıcılığı, tüketici motivasyonu

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri