Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHSEL BAĞLAMIYLA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN KİMLİK SORUNSALI VE DİSİPLİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

Bilim alanında bir disiplinin, araştırdığı alanı, alanının sınırlarını, araştırmada kullandığı yöntemleri yani metodolojisini, terminolojisini ve kendine ilişkin kapsayıcı bir tanımı ortaya koyması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda söz konusu disiplinin özgünlüğünü ve dolayısıyla kimliğini ifade eder. Bu bağlamda kamu yönetimi disiplinine baktığımızda, ortaya çıkışından günümüze nasıl tanımlanabileceğine, çalışma alanının ne olması gerektiğine, siyasetten ayrı tutulup tutulamayacağına ilişkin birbirinden farklı görüş ve yaklaşımların ileri sürüldüğü görülmekte, buna bağlı olarak da akademik yazında disiplinin bir kimlik sorunuyla karşı karşıya kaldığı dile getirilmektedir. Çalışmanın amacı, bir disiplin olarak kamu yönetiminin Türkiye’deki gelişim çizgisini tarihsel süreçteki kimlik tartışmaları üzerinden okumak, bu tartışmalar nezdinde dönem dönem değişen konumlanışını ve çoğu zaman karşılaştığı kimlik krizi sorunsalını tarihsel bağlama oturtmaya çalışmaktır. Bu bağlamda nitel tasarımlı ve literatür taramasına dayalı olan çalışmada, konunun tarihsel olarak temellendirilmesi, kamu yönetimi disiplininin gelişim çizgisini daha iyi anlayıp yorumlayabilmeye katkı sağlayacak ve aynı zamanda kimlik sorunsalı ekseninde disiplinin geleceğine dair yapılacak öngörülere belli ölçüde ışık tutacaktır.Keywords
Kimlik Krizi, Kamu Yönetimi, Disiplin

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri