Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURULUŞUNDAN KAPANIŞINA KADAR BİR KÜLTÜR KURUMU OLARAK TÜRK OCAKLARI

II. Meşrutiyet döneminde kurulan ve “Türklük” amacına hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü “Türk Ocakları” olmuştur. II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı bünyesindeki gerek Müslim ve gerekse gayr-ı Müslim topluluklar bağımsızlık hareketine girişmiştir. Aynı zamanda vuku bulan Balkan savaşları Osmanlı yöneticilerinin Türkçülüğe yönelmesini sağlamıştır. Türk milliyetçiliği hareketini oluşturmak ve yön vermek maksadıyla II. Meşrutiyet döneminde öncelikle Türk Derneği, sonrasında Türk Yurdu Cemiyeti, gibi kuruluşlar meydana gelmiştir. Bu kuruluşlar içerisinde en etkili ve en uzun ömürlü olanı Türk Ocakları olmuştur. Türk Ocakları, Cumhuriyetin kurulmasından önce ve sonrasında “millî devlet” kurulması sürecine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Türk ocakları, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile gerçekleştirilmeye çalışılan çok partili hayata geçiş denemesinin ortaya çıkardığı olumsuz siyasî şartlar içerisinde kendilerini feshederek kapanmışlardır. Türk ocaklarının, 1931 yılına kadar yaklaşık 247 adet şubesi bulunuyordu Türk ocakları, bu şubelerde halkın ihtiyacı olan kültürel faaliyetlerin yanı sıra Milli mücadele ve akabinde Cumhuriyet döneminde de aktif roller üstlenmiştir. Atatürk’ün yapmış olduğu uygulamaları desteklemiştir.Keywords
Türk Ocakları, Türkçülük, Milliyetçilik.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri