Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teknoloji Kabul Modeline Göre Kuşaklar Arası Farklılığın İncelenmesi: Akıllı Telefon Uygulamaları Kullananlara Yönelik Bir Araştırma

Teknoloji kabul modeli (Technology Acceptance Model) 1986 yılında Fred. D. Davis tarafından geliştirilmiştir. Bu modelin ortaya çıkışı, iş yaşamında enformasyon sistemlerinin kullanımının kabulünü ve reddini açıklayabilmektir. Modelin asıl amacı ise, teknolojik yenilikleri kullananların adaptasyon faktörlerini açıklamaktır. Tüketicilerin teknolojiye adaptasyon sürecine birçok dışsal faktör etki eder. Bu faktörlerden en önemlisi de bireyin içinde bulunduğu kuşağa ait kişisel özelliklerinin, davranışlarına yansımasıdır. Çalışmamızda akıllı telefonlardaki uygulamaların bireyler tarafından kabul edilmesinin ve kullanılmasının kuşaklara göre ne derecede farklılık göstereceği incelenmektedir. Buna göre teknoloji kabul modeli boyutları olan algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan risk değişkenlerinin farklı kuşaklarda nasıl yorumlandığı ortaya koyulacaktır. Araştırmamız Kahramanmaraş ilinde yaşayan X, Y ve Z kuşaklarını kapsamaktadır.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli, X-Y-Z Kuşağı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri