Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE EFFECT OF FOREIGN TRADE ON INNOVATION: THE CASE OF BRICS-T COUNTRIES

Küresel rekabette ülkeleri birbirine karşı üstün kılan güç, inovatif olabilmeleridir. Endüstri 4.0 ile birlikte günümüzde sanayi politikaları inovasyona dayalı olarak oluşturulmaktadır. Ülkelerin ekonomide ticari yönden dışa açıklık düzeyi bilgi ve teknolojiyi öğrenme, geliştirme ve nihayetinde inovasyon kapasitelerini geliştirebilmelerine katkı sağlamaları açısından gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülke grubu BRICS-T için başlıca dış ticaret göstergelerinin inovasyona olan etkisini 2007-2019 dönemi için panel eşbütünleşme analizi yardımıyla belirlemektir. Dış ticaretle ilgili olarak “ihracat”, “ithalat” ve “yabancı doğrudan yatırımlar”, inovasyonun göstergesi olarak “küresel inovasyon indeksi” alınmıştır. Eşbütünleşme analizi sonucunda, değişkenlerin uzun dönemde ilişkili oldukları ve ihracatın inovasyonu olumlu, ithalat ile yabancı doğrudan yatırımların ise inovasyonu olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Nedensellik analizi sonucunda, ihracat ve inovasyon arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi, doğrudan yabancı yatırım ve ithalat ile tek yönlü bir nedensellik elde edilmiştir.Keywords
İnovasyon, Dış Ticaret, Panel Eşbütünleşme Analizi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri