Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BOŞANMA SONRASI OLUŞAN TEK EBEVEYNLİ AİLE ÇOCUKLARI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, sınıflarında boşanma sonrası oluşan tek ebeveyne sahip çocuk olan okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden birisi olan temel nitel araştırma modeli ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili sınırları içerisinde görev yapan 64 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve uzmanlar tarafından görüşler alınarak oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin boşanmış aileye sahip olan çocuklar üzerine yaptıkları gözlemler doğrultusunda 3 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “Davranışsal Problemler”, “Ruhsal Problemler” ve “Sosyal Problemler” dir. En çok karşılaştıkları davranış problemlerinin başında “öfke nöbetleri”, “saldırgan davranışlar” ve “ağlama davranışları” gelmektedir. Ruhsal Problemler temasında ise “içe kapanıklık”, “isteksizlik” ve “aşırı duygusallık” durumlarının öğretmenler tarafından en sıklıkla gözlemlenen problemlerdir. Sosyal Problemler temasında ise “akran etkileşiminde sıkıntılar” yoğun olarak çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin geliştirdikleri stratejilerin başında ise “Ailelerle Rutin Görüşmeler Yapma”, “Aileyi/Çocuğu Uzmana Yönlendirme” ve “Durumla İlgili Çocuk İle Konuşma” stratejileri gelmektedir.Keywords
Boşanma, Okul Öncesi, Tek Ebeveynlik, Öğretmen Görüşleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri